Κατηγορία: Δευτεροβάθμια

0

Οι ειδικότητες της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2021-2022

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ Φλώρινας θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες: 1. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 4. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 5....

0

Ενέργειες Διευθυντών ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για την προετοιμασία του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας

Σε συνέχεια των προπαρασκευαστικών ενεργειών που έχουν γίνει από τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ σχετικά με την προετοιμασία της επόμενης Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας (ενημέρωση γονέων για το πρόγραμμα, συνεδρίαση των συλλόγων διδασκόντων, σύνταξη και αποστολή...

0

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευομένων του...

0

Μετατροπή των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 σε ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020

Αριθμ. 49718 (Τεύχος B’ 3078/13.07.2021) – Μετατροπή των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254). Άρθρο 1 1....

0

Προγραμματισμός εξετάσεων Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ για τις διαδικασίες που ανεστάλησαν λόγω COVID-19

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό όλων των διαδικασιών εξετάσεων πιστοποίησης για τα έτη 2021 και 2022, οι οποίες ανεστάλησαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των υποχρεωτικών προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς της....

0

Εξεταστέα – Διδακτέα Ύλη Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2021-2022

Αρ. Πρωτ. 75296/Δ2/24-06-2021 Γνωστοποίηση Εξεταστέας – Διδακτέας Ύλης Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 29/03-06-2021) και το με αρ. πρωτ. 98/ΕΟΕ/11-06-2021 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων...

0

Τροποποίηση Υ.Α.: Δικαίωμα εγγραφής σε Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. με παλαιότερα πτυχία – ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις

Σύμφωνα με την Αριθμ. 72367/ΓΔ4 (ΦΕΚ – Τεύχος B’ 2675/24.06.2021) – Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005). 8) Δικαίωμα...

0

Τροποποίηση της Υ.Α. Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αριθμ. 72367/ΓΔ4 (ΦΕΚ – Τεύχος B’ 2675/24.06.2021) – Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005). Δείτε το σχετικό...

0

Εγγραφές μαθητών/τριών, στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-2022

Ενόψει έναρξης εγγραφών σε Γυμνάσια και Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-2022, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών περιοχής σας για τη δυνατότητα και τη διαδικασία εγγραφής αποφοίτων μαθητών/τριών δημοτικών σχολείων και μαθητών/τριών γυμνασίων...

0

Δικαίωμα εγγραφής και μετεγγραφής σε τάξεις Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων

Δικαίωμα εγγραφής σε τάξεις Γενικού Λυκείου το σχολικό έτος 2021-2022 Στην Α’ τάξη του ημερησίου ΓΕ.Λ. εγγράφονται: οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. Στη...

0

Εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. – Σε ποιες τάξεις μπορούν να εγγραφούν κάτοχοι παλαιών Πτυχίων

Το σχολικό έτος 2021 – 22 οι μαθητές/-τριες εγγράφονται σε τάξεις του ΕΠΑ.Λ. ως εξής: Στην Α’ Τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται: Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί...

0

18/6 με 2/7 ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών, μετεγγραφών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το 2021-2022

Εγκύκλιος Φ13α/72370/Δ4/17-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας Γενικά Οι μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ – ΕΠΑΛ – Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό...

0

Τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑΛ του Νομού Φλώρινας που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση Φ20/69335/Δ4/11-6-2021 (ΦΕΚ 2545/Β/16-06-2021) του Υπουργείου Παιδείας  για τον καθορισμό των Τομέων Β’ τάξης και των Ειδικοτήτων Γ’ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2021-2022 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο ανά Περιφερειακή Διεύθυνση...

0

Λήψη πτυχίου επιπέδου 3 για τους μαθητές των ΕΠΑΣ (2020/21 2021/22) χωρίς συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης

Σύμφωνα με τον νόμο 4807/2021 (ΦΕΚ Τεύχος A’ 96/11.06.2021) – Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. Άρθρο 57 Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής...

0

Προαγωγή – Απόλυση μαθητών Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Προαγωγή – Απόλυση μαθητών Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Απαιτείται τελικός Γενικός Μέσος Όρος τουλάχιστον δέκα (10) Απόφαση 66999/Θ2/09-06-2021 (ΦΕΚ 2474/Β/10-06-2021) του Υπουργείου Παιδείας Από το σχολικό έτος 2020-2021: Για την προαγωγή και την απόλυση...

0

Σχετικά με την Προαγωγή – Απόλυση των μαθητών των ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το 2020-2021

Σχετικά με την Προαγωγή – Απόλυση των μαθητών των ΣΜΕΑΕ κατά το 2020-2021 Δεν υπολογίζονται στον ΓΜΟ της Γ’ Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας Πηγή άρθρου: ΔΔΕ Φλώρινας Έγγραφο 67189/Δ3/09-06-2021 του...

0

Το πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021 υποψηφίων ΕΠΑΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εγκύκλιος Φ.152/67569/Α5/09-06-2021 (ΑΔΑ: Ρ6Ρ546ΜΤΛΗ-ΡΘ4) Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2021.

0

Υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας με προφορική εξέταση – οδηγίες πρόσβασης στο Εξεταστικό Κέντρο Ευόσμου

Ενημέρωση υποψηφίων «με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανάγκες» που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ 2021 Σχετ. : Φ.153/4745/Α5/ΕΠ/07-06-2021 ΥΑ, Απόσπασμα απόφασης καθορισμού υποψηφίων ΔΔΕ που θα εξεταστούν στο 3οΒΚ...