Κατηγορία: Πανελλαδικές 2024

Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024

Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων και προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των...

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024

Απόφαση Φ6/97381/Δ4/06-09-2023 (ΦΕΚ 5371/Β/07-09-2023, ΑΔΑ: ΨΥΙΛ46ΝΚΠΔ-ΙΡ8) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της...

Τροποποίηση συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5266 τ.Β’ (30-8-2023) η απόφαση Αριθμ. Φ.253.1/93716/Α5 με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός...

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2023-2024

Απόφαση Φ.153/90103/Α5/10-08-2023 (ΦΕΚ 5092/Β/16-08-2023) του Υπουργείου Παιδείας Για την εισαγωγή των υποψηφίων, αποφοίτων της Γ’ τάξης Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)...

Τροποποίηση του πίνακα αγωνισμάτων αρρένων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024

Υ.Α. Φ.253/88954/Α5/7-8-2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει. Έχοντας υπόψη […] Αποφασίζουμε Την τροποποίηση της...

Η εξεταστέα ύλη των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Στο ΦΕΚ 4902/τΒ ́/04-08-2023 δημοσιεύτηκε η υπό στοιχεία 87326/Δ3/02-08-2023 Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων...

Εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ – συντελεστές ΕΒΕ και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων

Αριθμ. Φ.251/81919/Α5 – Τεύχος B’ 4805/28.07.2023 Καθορισμός των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος, των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής των...

Η εξεταστέα ύλη των ΓΕΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Απόφαση 82875/Δ2/24-07-2023 (ΦΕΚ 4768/Β/27-07-2023) Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά...

Εισαγωγή φοιτητών σε Τµήµατα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η αριθμ. Φ.253/66947/A5/14-06-2023 (Β’ 3927) Υπουργική Απόφαση, με την...

Πανελλαδικές Λυκείων ΕΝΕΕΓΥ-Λ 2024: Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΝΕΕΓΥ-Λ σχολικού έτους 2023-2024

Απόφαση Φ.153/33472/Α5/23-02-2023 (ΦΕΚ 2098/Β/31-03-2023) του Υπουργείου Παιδείας Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια...

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2024: Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2023-2024

Απόφαση Φ.153/33486/Α5/23-02-2023 (ΦΕΚ 2071/Β/31-03-2023) του Υπουργείου Παιδείας Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων ΕΠΑΛ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους...