Κατηγορία: Εισαγωγή διακριθέντων σε διαγωνισμούς

0

Εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διακριθέντων σε επιστημονικούς διαγωνισμούς

Σχετικά με εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σας ενημερώνει ότι στα άρθρα 40 και 138 του Ν. 4692/2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ...