Κατηγορία: Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Ποιοι θα είναι οι απονεμόμενοι τίτλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης;

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Σύμφωνα με το...

Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.K.Y.A. Αριθμ. K1/87231...

«Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών» – πρόγραμμα εξ΄ αποστάσεως της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ με χορήγηση ECTS

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 5 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Στο πλαίσιο της...

Διατήρηση ιδιότητας ανέργου και προγράμματα κατάρτισης

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 5 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Διατηρούν την ιδιότητα...

Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Φλώρινας

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 7 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Ο Δήμος Φλώρινας...

Προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Φλώρινας 2015 (Α)

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 8 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Από το Κέντρο...