Κατηγορία: Σχολές Χορού

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Χορού σχολικού έτους 2022-2023

Αριθμ. 301696 – Τεύχος B’ 3418/01.07.2022: Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Χορού, σχολικού έτους 2022-2023 Οι εν λόγω εξετάσεις θα διενεργηθούν...

Εισαγωγικές εξετάσεις στις Ανώτερες Σχολές Χορού και εξετάσεις ταλέντων στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/347425/7617/2295/812 (ΦΕΚ...

Σύσταση κοινής επιτροπής ΥΠΠΟΑ ? ΥΠΑΙΕΘ για την ίδρυση Ακαδημίας Τεχνών

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 6 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Σύσκεψη μεταξύ των...

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Χορού, σχολικού έτους 2015-2016

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 7 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Διενέργεια των εισαγωγικών...

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 7 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Η Κρατική Σχολή...