Σχετικά – Επικοινωνία

Ιστολόγιο Πληροφόρησης για τον Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Υλοποίηση:
Σπύρος Παπαχαρίσης
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων, Β΄ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων
Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη ΔΔΕ Φλώρινας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη ΔΔΕ Φλώρινας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
2ος Όροφος
53100, Φλώρινα

Τηλέφωνο: 23853 50592
(για υπηρεσίες συμβουλευτικής και πληροφόρησης επικοινωνήστε από τις 8,30 π.μ. έως 9,30 π.μ. για τον καθορισμό ραντεβού)

mail: sep@sch.gr


  • Στην παρακάτω φόρμα μπορεί γονέας ή κηδεμόνας ή μαθητής/τρια εφόσον πρόκειται για ενήλικο άτομο να υποβάλει σχετικό αίτημα συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευτικού επαγγελματικού προσανατολισμού.


(ο ιστότοπος από 21/7/2021 δεν υποστηρίζει τις υπηρεσίες στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό που παρέχονταν την περίοδο 2019-2021 στο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Φλώρινας).

  • Το υλικό που αναρτάται στον ιστότοπο πρέπει να ελέγχεται από τον επισκέπτη ως προς την επικαιροποίησή του.