Κατηγορία: Εκπαίδευση ενηλίκων

Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων – Νέες ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 5 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του. Τι είναι...