Κατηγορία: Τμήματα Εικαστικών Τεχνών

0

Εισιτήριες εξετάσεις στα 4 Τμήματα Εικαστικών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

1. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Αθήνα) [Αιτήσεις 1η -7 Ιουλίου 2021] ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.ΑΣΚΤ.2021 2. του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων [Αιτήσεις 23-31 Αυγούστου 2021] ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.ΤΕΤΕΤ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.2021 3. του Τμήματος Εικαστικών...

0

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας – Εισιτήριες Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Οι εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος δεν υπάγονται στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και διενεργούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 169/2006 και την Υ.Α. φ151/89700β6/5-9-2006 (ΦΕΚ 1358/14-9-2006 τ.Β΄) με ειδικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη της...

0

Εισαγωγή ταλέντων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Θεσσαλονίκης (2020-2021)

Μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  στη συνεδρίασή της  με αριθμό (60/14-5-2020) και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011, (ΦΕΚ 2438/τ. Β΄/2-11-2011), καλούνται όσοι έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση και ενδιαφέρονται...

0

Εισαγωγή ταλέντων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας (2020-2021)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 υποβάλλονται στο Τμήμα από 22 μέχρι και 30 Ιουνίου...

0

Εισαγωγή ταλέντων στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης Ιωαννίνων (2020-2021)

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αριθμ. συνεδρ. 1597/24-04-2020) μετά από την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 82/10-04-2020), η οποία ως μονοτμηματική Σχολή ασκεί και...

0

Εισαγωγή ταλέντων στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ (2020-2021)

Για κατόχους απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου, ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού,  υπαγόντων στην κατηγορία των κεκτημένων ιδιαίτερη καλλιτεχνική...

0

Απονομή integrated master στους πτυχιούχους του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

Y.A. Αριθμ. 1352 /Z1 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 13/13.01.2020) – Υπαγωγή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/17(Α΄ 114)....

0

Ίδρυση κατεύθυνσης στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.

Υ.Α. Αριθμ. 79948/Ζ1 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1938/29.05.2019) Ίδρυση κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου/Κατάργηση ειδικεύσεων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής...

0

Προκηρύξεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

H Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αριθμός συνεδρίασης 2985/10-4-2019) έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011, (ΦΕΚ 2438/τ.Β΄/2-11-2011), αποφάσισε την προκήρυξη των εισιτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για την...

0

Το Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου

Το Σχολείο: Το Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου βρίσκεται στον Πύργο της Τήνου. Είναι Δημόσιο Σχολείο, και Εποπτευόμενος Φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ιδρύθηκε το 1955 με τον Νόμο 3136,...

0

Master (Integrated) το πτυχίο του ΤΕΕΤ Φλώρινας

Integrated master το πτυχίο του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) Διαπιστωτική πράξη 192732/Ζ1/12-11-2018 (ΦΕΚ 5259/Β/23-11-2018) του Υπουργείου Παιδείας Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών,...

0

Έγκριση κτηριολογικού προγράμματος νέου κτιρίου Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας

Υπουργική Απόφαση έγκρισης κτηριολογικού προγράμματος του έργου: «Νέο κτίριο Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα» συνολικής μικτής επιφάνειας 4.635,40 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων βοηθητικών χώρων...

0

Εισιτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2109

Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση της 22.3.2018) προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 οι οποίες θα αρχίσουν την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία  του...

0

Προκήρυξη εξετάσεων για την εισαγωγή στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο...

0

Εισιτήριες Εξετάσεις στο TEET Φλώρινας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Οι εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) δεν υπάγονται στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και διενεργούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 169/2006 και την Υ.Α. φ151/89700β6/5-9-2006 (ΦΕΚ 1358/14-9-2006 τ.Β΄)...

0

Αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από Δευτέρα 4 Ιουνίου έως Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

Από την Δευτέρα 4 Ιουνίου έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους...

0

Εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΔΑ: ΩΡΒ84653ΠΣ-ΘΦΦ – Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων...

0

Πρόσκληση για την εισαγωγή σπουδαστών με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση στο Τμήμα Καλών Τεχνών Ιωαννίνων

Ανακοίνωση – πρόσκληση εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Όσοι έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη...