Κατηγορία: Τμήματα Εικαστικών Τεχνών

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων: Προκήρυξη εξετάσεων εχόντων ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αριθμ. συνεδρ. 1726/14-04-2022) μετά από την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής Καλών...

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών ΑΣΚΤ: Προκήρυξη εξετάσεων εχόντων ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση

Για κατόχους απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου, ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου τίτλου...

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ: Προκηρύξεις εισιτηρίων εξετάσεων και εξετάσεων εχόντων ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (αριθµός συνεδρίασης 189/12-05-2022), έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης µε αριθµό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011...

Εισιτήριες εξετάσεις στα 4 Τμήματα Εικαστικών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 1 έτος. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.1. της Ανωτάτης...

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας – Εισιτήριες Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Οι εισιτήριες εξετάσεις...

Εισαγωγή ταλέντων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Θεσσαλονίκης (2020-2021)

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Μετά από απόφαση...

Εισαγωγή ταλέντων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας (2020-2021)

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Οι αιτήσεις των...

Εισαγωγή ταλέντων στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης Ιωαννίνων (2020-2021)

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Με απόφαση του...

Εισαγωγή ταλέντων στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ (2020-2021)

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Για κατόχους απολυτηρίου...

Απονομή integrated master στους πτυχιούχους του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Y.A. Αριθμ. 1352...

Ίδρυση κατεύθυνσης στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Υ.Α. Αριθμ. 79948/Ζ1...

Προκηρύξεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.H Σύγκλητος του...

Το Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Το Σχολείο: Το...

Master (Integrated) το πτυχίο του ΤΕΕΤ Φλώρινας

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Integrated master το...

Έγκριση κτηριολογικού προγράμματος νέου κτιρίου Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Υπουργική Απόφαση έγκρισης...

Εισιτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2109

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Η Σύγκλητος της...

Προκήρυξη εξετάσεων για την εισαγωγή στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων...

Εισιτήριες Εξετάσεις στο TEET Φλώρινας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Οι εισιτήριες εξετάσεις...