Κατηγορία: Σεμινάρια – Επιμόρφωση

Εκπαιδευτικά σεμινάρια Αμπελουργίας και Νέων Ειδών Καλλιέργειας Φυτών στη Φλώρινα

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...