Κατηγορία: Πανελλαδικές 2022

0

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για μαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων κατά το 2021-2022

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για μαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων κατά το 2021-2022. Σκοπός της η υποστήριξη και προετοιμασία μαθητών για να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και που...

0

Αποτελέσματα εισαγωγής στα ΑΕΙ υποψηφίων επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ. Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών...

0

Μάρτιο και Απρίλιο του 2022 οι προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές

Προσδιορισμός χρονικού διαστήματος διενέργειας Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) για την κατάταξη/πρόσληψη υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας Με τα άρθρα 3 και 54 παρ. 2 του Ν. 4777/2021 θεσπίστηκε ότι από το...

0

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων ΓΕΛ – νέα Υπουργική Απόφαση

Νέα ΥΑ που καθορίζει τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου / Θα ισχύσει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 και εφεξής Απόφαση Φ.251/126826/Α5/07-10-2021 (ΦΕΚ 4677/Β/11-10-2021) του...

0

Αδικαιολόγητη πολύμηνη καθυστέρηση του Υπουργείου Παιδείας της ανακοίνωσης των Συντελεστών Βαρύτητας

Aναδημοσίευση από sep4u.gr Ο νόμος 4777  προβλέπει ότι στις πανελλαδικές 2022 οι σχολές θα ορίζουν του Συντελεστές Βαρύτητας (ΣΒ). Ο νόμος 4777 αναφέρει: “Οι αποφάσεις της παρούσας εκδίδονται ή τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου...

0

Πανελλαδικές 2022: Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων ΕΝΕΕΓΥΛ

Αριθμ. 103626 /Δ3 (Τεύχος B’ 3962/30.08.2021) Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2021-2022.  

0

Πανελλαδικές 2022: Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ σε Σχολές Ενστόλων, ΑΕΝ και ΑΣΤΕ

Αριθμ. Φ.153.1/99143/Α5 (Τεύχος B’ 3771/13.08.2021) Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων,...

0

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Δ Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για τις εξετάσεις του 2022

Με την Υ.Α. Αριθμ. Φ.153/98980/Α5 (ΦΕΚ 3716 τ.Β’/12.08.2021) καθορίζονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων της Δ Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2021-2022. Αναλυτικότερα: Για...

0

Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το 2022

Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των υποψηφίων των ΓΕΛ για το 2022 Απόφαση 83871/Δ2/12-07-2021 (ΦΕΚ 3137/Β/19-07-2021) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2022 για τα μαθήματα που εξετάζονται...

0

Εξεταστέα – Διδακτέα Ύλη Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2021-2022

Αρ. Πρωτ. 75296/Δ2/24-06-2021 Γνωστοποίηση Εξεταστέας – Διδακτέας Ύλης Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 29/03-06-2021) και το με αρ. πρωτ. 98/ΕΟΕ/11-06-2021 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων...

0

Πανελλαδικές 2022 – Στο Ελεύθερο Σχέδιο θα διαγωνίζονται οι υποψήφιοι για το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑΔΑ

Αριθμ. Φ.253/64585/Α5 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 2473/10.06.2021) – Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/ Β6/2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.I. και των...

0

Από το σχολικό έτος 2021-2022 η διεξαγωγή των ΠΚΕ το Φθινόπωρο – ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σας ενημερώνουμε...

0

Πανελλαδικές 2022 – Η γνώση αγγλικής γλώσσας προϋπόθεση εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Σύμφωνα με το Άρθρο 15 (Επάρκεια γνώσης αγγλικής γλώσσας) της KYA Αριθμ. 2231.2-6/38062/2021 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 2354/03.06.2021), Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, προβλέπεται ότι η...

0

Πανελλαδικές 2022: Νέοι συντελεστές βαρύτητας για τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων ΓΕ.Λ.

Υ.Α. Αριθμ. Φ.253.1/62264/Α5 (ΦΕΚ 2281 τ.Β’/31.05.2021) Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής...

0

Νέες στρατιωτικές σχολές στο Μηχανογραφικό ΓΕ.Λ. του 2022 και προσθήκες τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Y.A. Φ.253/58155 /Α5/25-5-2021 Κατάταξη Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία 1. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,...

0

Πανελλαδικές ΕΠΑ.Λ. 2022 – Τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Τομέα και Ειδικότητα

Απόφαση Φ.153/56755/Α5/21-05-2021 (ΦΕΚ 2140/Β/21-05-2021) του Υπουργείου Παιδείας Για την εισαγωγή των υποψηφίων, αποφοίτων της Γ’  τάξης  Ημερήσιων  και  Εσπερινών  Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές...