Ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) Kατά την εκπαιδευτική περίοδο 2024-2025

Αρ. Πρωτ.: Γ6α/Γ.Π. 18290 / 25-04-2024 ΑΔΑ: ΨΝΟΑ465ΦΥΟ-Υ37

«Ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), και τα Παραρτήματα της κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2024-2025»

Α) Πίνακας Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Α/Α Σ.Α.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΚ 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
2. Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
3. Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 1. Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
4. Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
5. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
ΔΙΕΚ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
6. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
2. Βοηθός Εργοθεραπείας (Α΄ εξάμηνο)
7. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
2. Βοηθός Εργοθεραπείας (Α΄ εξάμηνο)
8. Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ « ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 1. Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

 

9. ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
 10.  Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
2. Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου (Γ΄ εξάμηνο)
 11.  Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
2. Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου ( Γ΄ εξάμηνο)
12. Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
 13. Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου (Α΄ εξάμηνο)
2. Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου (Α΄ εξάμηνο )
14. Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνo κατατάξεις)
 15. Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ εξάμηνο )
2. Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου (Α΄ εξάμηνo)
ΔΙΕΚ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
16. Γ.Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
 17. Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
2. Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου (Α΄ εξάμηνo)
18. Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
19. Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
20.  Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
 21. Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ εξάμηνο)
2. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
ΔΙΕΚ 4ης Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
22. Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνo κατατάξεις)

 

23. Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
24. Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
25. Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
26. Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
27. Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Γ΄ εξάμηνο)
2. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α και Γ΄ εξάμηνο)
3. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ εξάμηνο)
ΔΙΕΚ 5ης Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 28. Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
2. Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο)
 29. Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
2. Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ εξάμηνο)
30. Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο)
2. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ εξάμηνο)
3. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
31. Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
 32. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ εξάμηνο)
2. Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου (Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
 33. Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
ΔΙΕΚ 6ης Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 34. Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
2. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ εξάμηνο)

 

 35. Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
2. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ εξάμηνο)
36. Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
37. Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ( Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)
 38. Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)
2. Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου (Α΄ εξάμηνο)
39. Γ.Ν. – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
 40. Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
2. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ και Γ΄εξάμηνο)
3. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α εξάμηνο)
4. Βοηθός Εργοθεραπείας (Α΄ εξάμηνο)
41. Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
ΔΙΕΚ 7ης Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
 42. Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 1. Βοηθός Νοσηλευτική Χειρουργείου (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
2. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Γ΄ εξάμηνο)
43. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
44. Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ( Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
 45. Γ.Ν. «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1. Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου (Α΄ εξάμηνο)
2. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

Β) Πίνακας Σ.Α.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. και Παραρτημάτων της 

Α/Α Σ.Α.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1. Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ χειμερινό και Α΄ εαρινό εξάμηνο)
 2. Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ χειμερινό και Α΄ εαρινό εξάμηνο)
 3. Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ χειμερινό εξάμηνο)

Οι ανωτέρω Σ.Α.Ε.Κ. θα λειτουργήσουν εφόσον συγκεντρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό καταρτιζόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. 7037/2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.» (Β΄ 4445).

Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων για εγγραφές στο Α΄ εξάμηνο σπουδών θα υποβάλλονται από την 19η Αυγούστου έως και την 13η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στη Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, μετά από σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και κατόπιν επιλογής που διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των Σ.Α.Ε.Κ.
Aπό την 19η Αυγούστου έως και την 13η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ καθώς και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στις Σ.Α.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.

Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Σ.Α.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4636/2019 (Α’ 169) και οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του Κανονισμού Λειτουργίας.

Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 19η Αυγούστου έως και την 13η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στη Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλη Σ.Α.Ε.Κ. δύνανται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στη Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει: α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους, β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Την ίδια χρονική περίοδο δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις για αλλαγή ειδικότητας καταρτιζόμενων που φοιτούν στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης.

Η Σ.Α.Ε.Κ του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) Αθήνας, και τα Παραρτήματά της (Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης) θα δέχονται αιτήσεις υποψήφιων καταρτιζόμενων για εγγραφές στο Α΄ εξάμηνο σπουδών καθώς και αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτών από 26/8/2024 έως και 2/9/2024, μετά από σχετική Προκήρυξη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...