Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων για τη ΣΜΥΑ Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης – Ραδιοναυτίλοι Για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025

Αριθμ. Φ.253.1/45335/Α5 – Τεύχος B’ 2678/08.05.2024

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 και εφεξής» (Β’ 2281) για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025 και εφεξής.

[…]

αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 (Β’ 2281) υπουργικής απόφασης ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στη στρατιωτική σχολή ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025 και εφεξής, με την προσθήκη γραμμής στον ΠΙΝΑΚΑ Β ως ακολούθως:

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...