Κατηγορία: Υπολογισμός μορίων

Πανελλήνιες… μόρια… βάσεις…

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Γράφει ο Δημήτρης...

Πόσο συνεισφέρουν τα Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας – Μύθοι και πραγματικότητα

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 7 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Αιτία αυτού του...

Ο προσδιορισμός των μορίων για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 7 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Σύμφωνα με το...

Πληροφορίες για σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ιδιαιτερότητες στην πρόσβασή τους

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 7 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Πίνακας μορίων που...

Υπολογισμός μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 8 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του. Φόρμα υπολογισμού...