Κατηγορία: Επαγγέλματα

0

Επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων τίτλων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα:...

0

Σπουδάστρια των ΑΕΝ μιλάει για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού της ταξιδιού

Την Παρασκευή 12/02/2016, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, εκδήλωση με θέμα «Προετοιμάζοντας το εκπαιδευτικό ταξίδι», παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θοδωρή ΔΡΙΤΣΑ, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής...

0

Μουσικοί τεχνολόγοι και εκπαίδευση

Για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ17.14 (ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) και ΠΕ17.13 (ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ) ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 119/2003 και της υπ΄ αριθμ. 76014/Δ2/29.6.2009 Υ.Α. «Σύσταση ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού...

0

Προς έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων εξωτερικού

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προωθεί την έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης εξωτερικού ώστε να ξεπαγώσει η διαδικασία αναγνώρισης 3.000 και...

0

Αναγνώριση υπηρεσίας υπαίθρου σε οπλίτες πτυχιούχους ιατρικής

Με το άρθρο 8 του Νόμου 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/1-2-2016) με τίτλο: «Ρύθ?ιση θε?άτων ?εταθέσεων οπλιτών, ?έρι?νας προσωπικού και άλλες διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα στους οπλίτες ιατρούς να υπηρετήσουν σε αγροτικά ιατρεία και περιφερειακά ιατρεία Κέντρων Υγείας. Συγκεκριμένα...

0

«Ξεπαγώνει» η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων χιλιάδων πτυχιούχων

Οριστικό τέλος στην ομηρία χιλιάδων πτυχιούχων, που εκκρεμεί η αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων, βάζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προωθώντας την έκδοση νέου προεδρικού Διατάγματος. Με το σχέδιο που προωθείται, αντιμετωπίζονται οι...

0

Πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Επιμελητήριο Λάρισας

Απόφαση υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του ν.710/77, όπως ισχύει και στην υπ΄ αριθμ. 18062/20-12-2012...

0

Βράβευση επιχείρησης Υψηλής Τεχνολογίας της Φλώρινας

Με το Βραβείο της κατηγορίας «Αριστεία Μικρή Επιχείρηση» βραβεύτηκε η εταιρεία B&T COMPOSITES ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ, στα πρόσφατα Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» Βορείου Ελλάδος 2015, μία πρωτοβουλία ? θεσμό του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ο οποίος...

0

Πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Απόφαση υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 14 του Ν. 710/1977, όπως ισχύει και στην αριθμ. 18062/20?12?2012 απόφαση Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων...

0

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων για κλάδους ΠΕ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Σύμφωνα με τον συνοδευτικό πίνακα θέσεων της προκήρυξης 4K/2015 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και...

0

Προκήρυξη γραπτών εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η απόφαση για την προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2015, η οποία αφορά τους ασκούμενους δικηγόρους που ενεγράφησαν στα σχετικά μητρώα ασκουμένων των Δικηγορικών συλλόγων, μετά την...

0

Από το ΤΕΙ Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Κοζάνης στην Alfa Romeo και στη Maserati

Ο Έλληνας Αλέξανδρος Λιώκης, πτυχιούχος του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, σχεδιαστής αυτοκινήτων (Alfa Romeo, Maserati) μιλά από το Μουσείο Αυτοκινήτου του Τορίνο. Το Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού...

0

Ένταξη πτυχιούχων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον κλάδο ΠΕ04 Βιολόγων

Με απόφαση της, η Επιτροπή Ένταξης σε κλάδους Εκπαιδευτικών του ΙΕΠ γνωμοδότησε θετικά για την ένταξη των πτυχιούχων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανεξαρτήτου έτους εισαγωγής σε αυτό, στον κλάδο ΠΕ04.04...

0

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων για κλάδους ΠΕ Εφοριακών

Σύμφωνα με την 2Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/14-05-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου...

0

«Με ένα σφυρί και μία λούπα» – προβολή ντοκιμαντέρ για την επιστήμη και την σπουδή της Γεωλογίας

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών – Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Ο Θαυμαστός Κόσμος της Γεωλογίας» το Σάββατο 25 Απριλίου 2015,...

0

Θέσεις, κλάδοι και ειδικότητες προσωπικού ΔΕΗ στην προκήρυξη 1Κ/2015

Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων προσωπικού και αποδεκτοί τίτλοι ένταξης σε αυτούς σύμφωνα με την υπό δημοσίευση 1K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού με σχέση...

0

Πτυχία που οδηγούν στον κλάδο ΠΕ Στατιστικών του δημοσίου

Σύμφωνα με την Προκήρυξη (Αριθμός 6Κ/2014) του ΑΣΕΠ που αφορούσε στην πρόσληψη προσωπικού με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για...

0

Μύθοι και πραγματικότητα γύρω από το επάγγελμα του ναυτικού

Δεν πάει ένας μήνας από τότε που ξεμπάρκαρα και γύρισα σπίτι μου, μετά από έξι μήνες περίπου και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα γύρω από το επάγγελμα μας. Ο λόγος που...