Κατηγορία: Επαγγέλματα

0

Η Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα – EPC

Η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (European Professional Card, EPC) αποτελεί ηλεκτρονική διαδικασία την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η χρήση της είναι ευκολότερη και...

0

Πρώτη στον κόσμο η Ελληνική πλοιοκτησία παρόλη την μεγάλη απώλεια της αξίας του στόλου της

Η Ελλάδα παραμείνει το τοπ έθνος πλοιοκτησίας για το 2016, σύμφωνα με το VesselsValue. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν χάσει περίπου 12 τοις εκατό της αξίας στόλου τους, με Ιάπωνες να πλησιάζουν στην...

0

Μελέτη του Cedefop σχετικά με το ποια επαγγέλματα έχουν μεγάλη ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί

Οι ευρωπαίοι χαράσσοντες πολιτική ενδιαφέρονται επί μακρόν για την έκταση, τις αιτίες και τις συνέπειες της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων σε επίπεδο επαγγελμάτων. Οι ελλείψεις και τα πλεονάσματα επαγγελμάτων προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό. Το Cedefop έχει αναπτύξει...

0

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για την κάλυψη θέσεων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας – Προκήρυξη 7Κ/2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε...

0

Μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας σε Τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

1. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις της παρ. Α΄ περ. γ. υποπ. 5 της αριθμ. Ε5/652/1984 απόφασης του Yπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 99) και της περ. 9 της παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.δ....

0

Οι νέες αναθέσεις μαθημάτων των εκπαιδευτικών σε ΕΠΑΛ, Γενικά Λύκεια και Γυμνάσια

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄1671/10-06-16 η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις «αναθέσεις μαθημάτων στο Επαγγελματικό Λύκειο» που θα ισχύσουν από τη σχολική χρονιά 2016-17. Δείτε το ΦΕΚ. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 1670/10-6-16...

0

Εισαγωγή με πανελλαδικές στις παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου με τίτλο: Επιθεωρητές/ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών ? Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις, το Άρθρο 43 ρυθμίζει θέματα του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης...

0

Αναβάθμιση διπλωμάτων ΑΕΝ και αποφοίτων ΑΔΣΕΝ σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας

Στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου με τίτλο: Επιθεωρητές/ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις, το Άρθρο 44 ρυθμίζει θέματα Αναβάθμισης Διπλωμάτων των ΑΕΝ και...

0

Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου

Μέχρι και δέκα άδειες φαρμακείου για κάθε φυσικό πρόσωπο, προβλέπει η απόφαση του υπουργού Υγείας. Στην απόφαση του υπ. Ανδρέα Ξανθού ορίζεται ότι οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας...

0

Πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ευπαθών τροφίμων

Κατάρτιση, εξέταση και πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ). Άρθρο 1 Πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR?ATP 1. Η ετήσια τεχνική επιθεώρηση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων...

0

Προεδρικό Διάταγμα προϋποθέσεων λειτουργίας Οινολογικών Εργαστηρίων

Προεδρικό Διάταγμα 51 / 2016 – Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων, των υποχρεώσεων και των ελέγχων κατά τη λειτουργία αυτών. Σύμφωνα με το Άρθρο 3 – Προϋποθέσεις λειτουργίας οινολογικών...

0

Άσκηση επαγγέλματος Λογοθεραπευτή – Προεδρικό Διάταγμα

Προεδρικό Διάταγμα 49 / 2016 – Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών. Άρθρο 1 – Χορήγηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή απαιτείται: 1. Πτυχίο Λογοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων...

0

Επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων τίτλων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ο όρος «επαγγελματικά δικαιώματα» αναφέρεται στο δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες. Η ουσία της έννοιας της νομοθετικά ρυθμιζόμενης επαγγελματικής δραστηριότητας αφορά αποκλειστικά στις δραστηριότητες εκείνες που εμπεριέχουν ανάληψη ευθύνης από τον...

0

Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας Παρευξείνιων χωρών και εργασία στη δημόσια εκπαίδευση

Μέχρι του παρόντος, δεν έχει εκδοθεί σχετική θετική γνωμοδότηση από το Π.Ι. ή το Ι.Ε.Π. για τους απόφοιτους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κατά συνέπεια δεν...

0

Συνάφεια μεταπτυχιακών με την Ειδική Εκπαίδευση

Η 11η του Μάρτη είναι η εναρκτήρια ημερομηνία ισχύς των κριτηρίων συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή. Η αλλαγή ισχύος της ημερομηνίας έγινε με γνώμονα το σεβασμό προς τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς και...

0

Περισσότεροι από 4.000 πολιτικοί μηχανικοί διαγράφονται κάθε χρόνο από τα μητρώα του ΤΕΕ

Περισσότεροι από 4.000 πολιτικοί μηχανικοί διαγράφονται κάθε χρόνο από τα μητρώα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, εξαιτίας της πολυετούς κρίσης στην οικοδομή και της κάμψης στα παραδοσιακά δημόσια έργα. Εκτός από την ανυπαρξία τεχνικού αντικειμένου που...

0

Κατάταξη υπαλλήλων σε κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. (ισοτιμία τίτλων)

Σχετικά με ερωτήματα που αποστέλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από φορείς και αφορούν στην κατάταξη υπαλλήλων σε κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. βάσει του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015). Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 27514/2014 (ΦΕΚ...

0

Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις 20-4-2016. Οι υποψήφιοι οφείλουν να...