Μετεγγραφή φοιτητή Α.Ε.Ι. βάσει οικονομικών κριτηρίων, με μηδενικό αριθμό μορίων, σε αντίστοιχο τμήμα άλλου ΑΕΙ, στο οποίο δεν έχει καλυφθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 εδαφ. α΄ του νόμου 4692/2020, ποσοστό 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων.

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 6 μήνες. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Αριθμός : 31
Έτος : 2023
Τίτλος : Μετεγγραφή φοιτητή Α.Ε.Ι. βάσει οικονομικών κριτηρίων, με μηδενικό αριθμό μορίων, σε αντίστοιχο τμήμα άλλου ΑΕΙ, στο οποίο δεν έχει καλυφθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 εδαφ. α΄ του νόμου 4692/2020, ποσοστό 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΜΑΡΙΟΛΗ ΝΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετεγγραφή φοιτητή Α.Ε.Ι. βάσει οικονομικών κριτηρίων, σε αντίστοιχο τμήμα άλλου ΑΕΙ, στο οποίο δεν έχει καλυφθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 εδαφ. α΄ του νόμου 4692/2020, ποσοστό 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων, χωρίς την συγκέντρωση αριθμού μορίων μεγαλύτερου ή ίσου (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο φοιτητής που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής στο τμήμα (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4692/2020Α72, Ν 4692/2020Α73Π1, Ν 4692/2020Α73Π2, Ν 4692/2020Α73Π3, Ν 4692/2020Α73Π4, Ν 4692/2020Α75Π1, Ν 4692/2020Α75Π2, Ν 4692/2020Α75Π3, Ν 4692/2020Α75Π4, Ν 4692/2020Α76Π1, Ν 4692/2020Α77, Ν 4692/2020Α79Π1, Ν 4692/2020Α81, ΥΑ 142413/2020Α1Π1, ΥΑ 142413/2020Α1Π4, ΥΑ 142413/2020Α1Π5, ΥΑ 142413/2020Α4Π1, ΥΑ 142413/2020Α5Π6, ΥΑ 142413/2020Α7Π3, ΥΑ 142413/2020Α7Π4, ΥΑ 142413/2020Α7Π5, ΥΑ 142413/2020Α7Π6, ΥΑ 142413/2020Α7Π7
Λήμματα : ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΡΙΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή

—————-

Αριθμός Γνωμοδότησης: 31/2023
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τμήμα Ε΄
Συνεδρίαση της 9ης-3-2023


Απάντηση

Ενόψει όλων των ανωτέρω, στο ερώτημα που υποβλήθηκε, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ε΄ Τμήμα) γνωμοδοτεί ομόφωνα ως εξής:

Η μετεγγραφή του φοιτητή Α. Φ., από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, βάσει οικονομικών κριτηρίων, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διότι αυτός συγκεντρώνει μηδενικό αριθμό μορίων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων της παραγράφου 3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020.

Διαβάστε το σύνολο της γνωμοδότησης

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...