Καθορισμός συντελεστή ΕΒΕ για τη ΣΜΥΑ Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης – Ραδιοναυτίλοι Με έναρξη ισχύος από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025

Αριθμ. Φ.253/45323/Α5 – Τεύχος B’ 2630/02.05.2024

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/31.3.2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄ 1261).

Στον ΠΙΝΑΚΑ των ΣΧΟΛΩΝ της ως άνω απόφασης, μετά από την 9η γραμμή με κωδικό σχολής 879 και πριν από τη γραμμή με κωδικό σχολής 880, προστίθεται η παρακάτω γραμμή:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 888 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) –
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ –
ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ
1,00

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025.

 

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...