Ετικέτα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

0

Τα προγράμματα σπουδών των νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναρτά στον δικτυακό τόπο του ιδρύματος τα προγράμματα σπουδών των νέων τμημάτων παρέχοντας και συνοπτική περιγραφή του στόχου των προγραμμάτων καθώς και πληροφορίες για τις δυνατότητες ένταξης των πτυχιούχων στην αγορά...