Ετικέτα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

0

Οι νέες Σχολές και τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με τον νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ A 70 – 07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πειραµατικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...

0

Το νέο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ένα νέο τμήμα προστίθεται από φέτος στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος με έδρα την Κοζάνη και το οποίο οι υποψήφιοι θα το βρουν στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο...