Ετικέτα: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

🕜 Το άρθρο που προσπελάσατε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του.Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ανταποκρινόμενος...