Ετικέτα: Εσπερινό ΓΕΛ

0

Τα ωρολόγια προγράμματα όλων των τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου από το σχολικό έτος 2019-2020

Υ.Α. Αριθμ. 77577/Δ2 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1790/21.05.2019) Ωρολόγιο προγραμμάτων μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Υπουργική απόφαση με το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του τριετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της...

0

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Με την Υ.Α. Αριθμ. 82437/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 941/Β) καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2015?2016...