Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των νέων Τμημάτων του ΔΠΘ που προήλθαν από το ΔΙΠΑΕ

Φ.253.1/ 53815 /Α5/23 – 05 – 2024 ΑΔΑ: ΨΩ4Σ46ΝΚΠΔ-7ΒΙ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.» (Β’ 5399), για
το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.

[…]

τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β΄ 5399) υπουργικής απόφασης ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ για εισαγωγή στα Τμήματα που εντάχθηκαν ή ιδρύθηκαν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με τους ν. 5094/2024 (Α΄39) και ν. 5103/2024 (Α΄57) στη Δράμα, Καβάλα και Διδυμότειχο (Νοσηλευτικής) το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, ως ακολούθως:

Στον ΠΙΝΑΚΑ των ΣΧΟΛΩΝ της ως άνω απόφασης

α) διαγράφονται οι γραμμές που αναφέρονται στις παρακάτω Σχολές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με τους αντίστοιχους κωδικούς:

  • 1633-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ),
  • 1632-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ),
  • 1607-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ),
  • 1604- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ),
  • 1617-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ),
  • 1630- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ),
  • 1628-ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ),
  • 1629- ΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ).

β) στο τέλος του ΔΠΘ και πριν από το ΕΚΠΑ προστίθενται οι εξής γραμμές:

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Ίσως σας ενδιαφέρουν…