Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των υποψηφίων των ΕΠΑΛ για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

Αριθμ. Φ.153/47005/Α5 – Τεύχος B’ 2732/13.05.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/19-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 5400).

Άρθρο μόνο

Άρθρο μόνο

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/19-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 5400), ως ακολούθως:

 

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...