Οδηγίες και πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 Αφορά στους υποψηφίους που θα εξεταστούν από την επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας της Κοζάνης

ΔΔΕ Κοζάνης, 3993/23-05-2024

Αποστολή οδηγιών και προγράμματος Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Σας γνωρίζουμε ότι η υγειονομική εξέταση και οι πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ. 251/41020/Α5/18-4-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και με την υπ’ αριθμ. Φ. 251/45855/Α5/30-4-2024 Υπουργική Απόφαση, θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 έως και την (εκτός Σαββατοκύριακου και Δευτέρας 24 Ιουνίου, ημέρα εορτασμού Αγίου Πνεύματος).

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/νση: Τέρμα Δαβάκη Κωνσταντίνου, Κοζάνη

Οι πρακτικές δοκιμασίες στο αγώνισμα της Κολύμβησης θα διεξαχθούν την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 και την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 στο Κλειστό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας (ώρες 12:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ).

Για τις ημερομηνίες και ώρες προσέλευσης των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο χώρο κατάθεσης δικαιολογητικών, υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας μπορούν να ενημερωθούν οι υποψήφιοι από το πρόγραμμα που ακολουθεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 Δρόμος 200 μ. Δρόμος 200 μ.
2 Άλμα σε μήκος τρεις (3) προσπάθειες από
τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη.
Άλμα σε μήκος τρεις (3) προσπάθειες από τις
οποίες βαθμολογείται η καλύτερη.
3 Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 κιλών),
τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη.
Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 κιλών),
τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες
βαθμολογείται η καλύτερη.
4 Κολύμβηση 50 μ. Ελεύθερο. Κολύμβηση 50μ. Ελεύθερο.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στον χώρο κατάθεσης δικαιολογητικών και υγειονομικής εξέτασης, πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:

 • Δύο (02) μικρές πρόσφατες, όμοιες φωτογραφίες.
 • Το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους, όπου αναγράφεται o κωδικός αριθμός του υποψηφίου.
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο.
 • Βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων.
 • Ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση. Στην ακτινογραφία πρέπει να επισυνάπτεται φωτογραφία, σφραγισμένη & υπογεγραμμένη από τον γνωματεύοντα ιατρό.
 • Καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση και οπωσδήποτε σφραγίδα Ιατρού.

Επειδή οι Υγειονομικές Επιτροπές των Σωμάτων Ασφαλείας προηγήθηκαν των Εξετάσεων για τα ΤΕΦΑΑ και προκειμένου να μην υποβληθούν οι υποψήφιοι στις ίδιες ιατρικές εξετάσεις, δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αντί των ανωτέρω ιατρικών εξετάσεων, αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή βεβαίωση ικανότητας στα οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί ικανός — κατάλληλος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 • Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν. Η δήλωσή τους αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εξέτασης των αγωνισμάτων.
 • Σε περίπτωση μη συμμετοχής του υποψηφίου σε αγώνισμα που έχει ήδη δηλώσει με αίτησή του ότι θα εξεταστεί, σημειώνεται στο πινάκιο η ένδειξη ΑΠΟΥΣΙΑ και για την εξαγωγή του μέσου όρου υπολογίζεται ως βαθμός του αγωνίσματος το μηδέν (Ο).
 • Ο υποψήφιος βαθμολογείται μόνο αν έχει λάβει μέρος σε ένα (1) τουλάχιστον αγώνισμα. Ο υποψήφιος που δε λαμβάνει μέρος σε κανένα αγώνισμα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
 • Οι αθλητές με διακρίσεις που εμπίπτουν στον αθλητικό νόμο, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για κατάθεση της αίτησης, Υγειονομική εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία.
 • Οι υποψήφιοι κατά τη διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών υποχρεούνται να συμπεριφέρονται κόσμια και να συμμορφώνονται προς τους κανόνες ευταξίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των μελών της εξεταστικής επιτροπής.
 • Ο υποψήφιος που εξετάζεται σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α με απόφαση της επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων και επιλογής.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 T. Α’), όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα η δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δυνατότητα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2024.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου του 2010, κάθε αθλητής που θεωρείται υπαίτιος για άκυρη εκκίνηση αποκλείεται. Κατά τις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, θα μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι υποψήφιοι στην Κολύμβηση δεν μπορούν να εξεταστούν άλλη μέρα εκτός από την Παρασκευή 21-06-2024 και την Πέμπτη 27-06-2024.

ΓΕΝΙΚΑ

Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές των σχολικών μονάδων να επιστήσουν την προσοχή των υποψηφίων για τις ώρες προσέλευσής τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων ,και να αναρτηθεί αυτό στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Απαγορεύεται η είσοδος στο στίβο και στις κερκίδες σε άτομα που δεν συμμετέχουν στην επιτροπή η δεν είναι υποψήφιοι.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, που αφορά την κατάθεση δικαιολογητικών, την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Φυσικής Αγωγής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Διοικητήριο — Δημοκρατίας 27- Τηλέφωνο επικοινωνίας 2461351280 – 328

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2024 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/06/2024 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 18/06/2024 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/06/2024 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 20/06/2024 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/06/2024 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
8:00 π.μ. –  12:30 μ.μ.
12:30 μ.μ. – 14:00 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 25/06/2024 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/06/2024 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 27/06/2024 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
8:00 π μ. – 12:30 μ.μ.
12:30 μ.μ. – 14:00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/06/2024 Δ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 8:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.

 

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Ίσως σας ενδιαφέρουν…