Κοινή ομάδα όλων των Τομέων

ΤΜΗΜΑΙΔΡΥΜΑΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Ε.Τατόι ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)18065/17650
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Ε.Τατόι ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)18680/18375
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Ε.Τατόι ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)18980/18465
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ -ΟΠΛΑ Π.Ε.Τρίκαλα ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ)17055/16755
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ -ΣΩΜΑΤΑ Π.Ε.Τρίκαλα ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ)17730/17315
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Π.Ε.Σκαραμαγκάς ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)16935/16555
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Υ.Ε.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)12385/9880/12055/11410
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Υ.Ε.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)10790/8095/10520/9995
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Π.Ε.ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ17070/16805/16965
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Π.Ε. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ18075
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Π.Ε. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛ. AKT.17575
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Αθήνα ΕΚΠΑ17069
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Θεσ/νίκη ΑΠΘ17305
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κομοτηνή ΔΠΘ15865
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Σέρρες ΑΠΘ16391
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Τρίκαλα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ16600
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑθήνα ΕΚΠΑ14950
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΝαύπλιο ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ13765
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ14450
ΘΕΑΤΡΟΥΘεσ/νίκη ΑΠΘ15595
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΘεσ/νίκη ΑΠΘ15265
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ Θεσ/νίκη ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.10450 ΕΙΣ ΕΞ ΠΑΝΕΛ ΤΥΠΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΑθήνα ΕΚΠΑ12600
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρτα ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ9070 ΕΙΣ ΕΞ ΠΑΝΕΛ ΤΥΠΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΘεσ/νίκη ΑΠΘ12860
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ12650 ΕΙΣ ΕΞ ΠΑΝΕΛ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΜυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ13560
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΨαχνά Εύβοιας 14195

Για την επίσημη παράθεση των βάσεων εισαγωγής δείτε το σχετικό αρχείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


Ορισμένα τμήματα / εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά).

Ειδικότερα:

(ΜΟΥΣ) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.
(Π.Δ.) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.
(Π.Ε.) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση.
(Υ.Ε.) Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση. Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Διευκρινίζεται ότι όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν. και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των Α.Ε.Ν., οι σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας). Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στα παραρτήματα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, κατά περίπτωση και με κριτήριο τη δήλωση προτίμησης που υποβάλλουν στο αντίστοιχο Υπουργείο σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων τους.

Για τα Μουσικά Τμήματα για τα οποία απαιτείται η εξέταση μόνο στο μάθημα της Γλώσσας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις απαιτείται επιπλέον και εξέταση στα μουσικά μαθήματα “ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ” και “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ”. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα συγκεκριμένα τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο (2) μουσικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).

Print Friendly, PDF & Email