Ίδρυση Σχολών Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών σε Χανιά και Ιωάννινα

Αριθμ. 67911/Θ2 – Τεύχος B’ 3608/20.06.2024

Ίδρυση Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Κρήτης (Σ.Μ.Υ.Κ. Κρήτης)

Ιδρύεται Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών στα Χανιά Κρήτης (Σ.Μ.Υ.Κ Κρήτης).

KYA Αριθμ. 67930/Θ2 – Τεύχος B’ 3608/20.06.2024

Ίδρυση Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Βελλάς (Σ.Μ.Υ.Κ. Βελλάς).

Ιδρύεται Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών στη Βελλά Ιωαννίνων (Σ.Μ.Υ.Κ. Βελλάς).

 

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Ίσως σας ενδιαφέρουν…