Ειδικές προθεσμίες κατάταξης στα επιστημονικά πεδία, και καθορισμού συντελεστών Ε.Β.Ε. και βαρύτητας μαθημάτων για το Τμήμα Πληροφορικής της ΣΣΑΣ

Αριθμ. Φ.253/59431/Α5 – Τεύχος B’ 3244/07.06.2024

Ειδικές προθεσμίες για την κατάταξη στα επιστημονικά πεδία, για τον καθορισμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. σχολής ή τμήματος και για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων για το Τμήμα Πληροφορικής της ΣΣΑΣ που ιδρύθηκε με το άρθρο 43 του ν. 5110/2024 (Α΄ 75).

Για το Τμήμα Πληροφορικής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) που ιδρύθηκε με το άρθρο 43 του ν. 5110/2024 (Α΄ 75), τον ορισμό ειδικών προθεσμιών για τον καθορισμό:

α) της κατάταξης στα επιστημονικά πεδία, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και εφεξής, έως 30 Ιουνίου 2024,
β) των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και εφεξής, έως 31 Ιουλίου 2024,
γ) του συντελεστή Ε.Β.Ε. τμήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και εφεξής, έως 31 Αυγούστου 2024.

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Ίσως σας ενδιαφέρουν…