Δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Ανάπτυξης σε Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με κύριο αντικείμενο τις τουριστικές σπουδές Τι προβλέπει σχετικό κατατεθέν νομοσχέδιο

Τη δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Ανάπτυξης σε Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με κύριο αντικείμενο τις τουριστικές σπουδές, ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Τουρισμού, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημόσιας εκπαίδευσης και αναβάθμισης του νευραλγικού για την ελληνική οικονομία κλάδου του Τουρισμού.

Με διάταξη στο υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων», δίνεται μια δίκαιη λύση στο ζήτημα του επιπέδου σπουδών των αποφοίτων ΑΣΤΕ και μια νέα προοπτική για το σπουδαίο αυτό ανθρώπινο κεφάλαιο που επανδρώνει τις τουριστικές επιχειρήσεις με όραμα, θέληση και εξειδικευμένη κατάρτιση.

Το όφελος αυτής της εξέλιξης είναι διττό. Αφενός επιτρέπει τη διατήρηση του επαγγελματικού χαρακτήρα του προγράμματος σπουδών των ΑΣΤΕ, οι απόφοιτοι των οποίων, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, έχουν μεγάλη ζήτηση και απορρόφηση από την τουριστική αγορά εργασίας, ενώ αφετέρου αποκτούν όλα τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ΑΕΙ.

Για τη μεταρρυθμιστική αυτή νομοθετική πρωτοβουλία, οι αρμόδιοι Υπουργοί δήλωσαν:

Ο Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε:

«Πάγια προτεραιότητα του Υπουργείου μας αποτελεί η μεγιστοποίηση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων αλλά και η υψηλότερη δυνατή κατάρτιση του ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα μας και για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Οι μελλοντικές προκλήσεις μας καλούν να επιταχύνουμε τομές σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό θα κάνουμε. Συνεχίζουμε!».

Η Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε:

«Ο νέος κύκλος που ανοίγουμε στον ελληνικό Τουρισμό εστιάζει στην ποιοτική ανάπτυξή του. Στο κέντρο της αναπτυξιακής αυτής πολιτικής βρίσκεται το ανθρώπινο κεφάλαιο. Στρατηγικός στόχος μας λοιπόν αποτελεί η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της τουριστικής εκπαίδευσης με βάση τις σύγχρονες προκλήσεις. Η νομοθετική πρωτοβουλία που προωθούμε ενδυναμώνει συνολικά τον τομέα, λύνοντας προβλήματα και διευρύνοντας τις προοπτικές των στελεχών της τουριστικής αγοράς».

—–
σημ. compass: ειδικότερα στο κατατεθέν νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 25
Δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τουριστικών Σπουδών – Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 3105/2003

Στον ν. 3105/2023 (Α’ 29) προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:

«Άρθρο 19Α
Δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τουριστικών Σπουδών – Εξουσιοδοτική διάταξη

Όσοι εισήχθησαν στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, καθώς και όσοι εισήχθησαν στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης μετά από το ακαδημαϊκό έτος 2006 – 2007 και αποφοιτούν από αυτές, δύνανται να κατατάσσονται, κατόπιν αίτησής τους, στο πέμπτο (5ο) και στο έβδομο (7ο) εξάμηνο αντίστοιχα των Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με κύριο αντικείμενο τις τουριστικές σπουδές, σε ποσοστό που ανέρχεται στο έξι τις εκατό (6%) επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος Υποδοχής. Με απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Υποδοχής καθορίζονται τα μαθήματα που οφείλουν να παρακολουθήσουν, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των αιτούντων.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από τη 15η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι αποφάσεις κατάταξης εκδίδονται μέχρι τη 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Τουρισμού μπορεί να καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής της αίτησης κατάταξης, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποδοχής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του
παρόντος.». 

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Ίσως σας ενδιαφέρουν…