Κατηγορία: Σχολές Στρατού

0

Τριετής η φοίτηση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών – οι απόφοιτοι χαρακτηρίζονται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών

Με το άρθρο 24 του Νόμου 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/1-2-2016) με τίτλο: «Ρύθ?ιση θε?άτων ?εταθέσεων οπλιτών, ?έρι?νας προσωπικού και άλλες διατάξεις», ρυθμίζεται η χρονική διάρκεια σπουδών των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών και απόφοιτοι χαρακτηρίζονται ως απόφοιτοι Ανωτέρων Σχολών. Συγκεκριμένα το...

0

Πλήρωση κενών θέσεων στις Στρατιωτικές Σχολές από επιλαχόντες – νομοθετική ρύθμιση

Με το άρθρο 23 του Νόμου 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/1-2-2016) με τίτλο: «Ρύθ?ιση θε?άτων ?εταθέσεων οπλιτών, ?έρι?νας προσωπικού και άλλες διατάξεις», θεσπίζεται η δυνατότητα πλήρωσης κενών θέσεων των Στρατιωτικών Σχολών από επιλαχόντες. Συγκεκριμένα το άρθρο 23...

0

Ενημερώσεις μαθητών Λυκείων και Γυμνασίων από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Στρατού και των φορέων εκπαίδευσης η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών προτίθεται να υποδεχθεί και να ενημερώσει τους μαθητές των Λυκείων και Γυμνασίων για τις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, από 23 Νοεμβρίου 15 έως...

0

Αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016

Καθορισμός του Αριθμού των Σπουδαστών ? τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 ? 2016. Αριθμ. απόφ. Φ.337.1/174/184579 Σ. 2101/ΦΕΚ...

0

Οδηγίες για τις Αθλητικές Δοκιμασίες στο Πλαίσιο των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ)

Σε περίπτωση ύπαρξης λόγων ανωτέρας βίας κατά την διάρκεια των αθλητικών δοκιμασιών (πχ έμμηνος ρήση, ελαφρύς τραυματισμός, έντονη αδιαθεσία κλπ) και κατά την κρίση των Επιτροπών, με βάση το είδος του προβλήματος που παρουσιάσθηκε,...

0

Υποψήφιοι στρατιωτικών σχολών με ελλιπή δικαιολογητικά

Αναρτήθηκαν στους δικτυακούς τόπους των στρατιωτικών σχολών τα ονόματα των υποψηφίων τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να επισκεφθούν τους σχετικούς δικτυακούς τόπους της σχολής 1ης προτίμησης...

0

Οδηγίες συμπλήρωσης ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για τις στρατιωτικές σχολές

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να καταστεί επεξεργάσιμη η ΑΙΤΗΣΗ – ­ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ως ακολούθως: α. Η ύπαρξη περιβάλλοντος WINDOWS στον Η/Υ που θα χρησιμοποιήσετε. β. Η ύπαρξη της εφαρμογής ADOBE READER στον ανωτέρω...

0

Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης υποψηφίων στρατιωτικών σχολών

Αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο του ΓΕΕΘΑ το ηλεκτρονικό αρχείο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που καλούνται να συμπληρώσουν, να εκτυπώσουν και να αποστείλουν οι υποψήφιοι των στρατιωτικών σχολών σύμφωνα με την προκήρυξη. Η αίτηση...

0

Πώς ορίζεται η υγεία και η άρτια σωματική διάπλαση των υποψηφίων των στρατιωτικών σχολών

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 8.β (Προσόντα υποψηφίων) της προκήρυξης των στρατιωτικών σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, μεταξύ των άλλων οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ17/Α/27-1-2014)....

0

Ηλεκτρονικά θα συμπληρώνεται η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων για τις στρατιωτικές σχολές

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη των Στρατιωτικών Σχολών από την τρέχουσα Εγκύκλιο (2015 – 2016), το έντυπο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου -ας (Υπόδειγμα «7»), θα συμπληρώνεται MONO ηλεκτρονικά (geetha.mil.gr), με αποκλειστική ευθύνη...

0

Προκήρυξη στρατιωτικών σχολών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 – Μέχρι 15 Μαΐου 2015 οι αιτήσεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών , Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού...

0

Τριετής γίνεται η φοίτηση στην ΣΤΥΑ

Με την Αριθμ. Φ. 070/ΑΔ. 510846/Σ. 138 απόφαση του Υφ. Εθνικής Άμυνας  και θέμα “Τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΤΥΑ (ΚΠΑ Β?21/90/ΓΕΑ)” αυξάνεται η διάρκεια φοίτησης στην ΣΤΥΑ  (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας ) από δύο σε...

0

Το Φρόνημα του 2015: Ανοίγοντας την πόρτα των στρατιωτικών σχολών

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στις 24:10 ο Τάσος Τέλλογλου παρουσίασε την τρίτη έρευνά του για τη σεζόν με θέμα «Το Φρόνημα του 2015: Ανοίγοντας την πόρτα των στρατιωτικών σχολών». Δείτε τη ζωή, τη στρατιωτική...

0

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη ΣΣΑΣ

Ένας χρήσιμος οδηγός ερωτήσεων – απαντήσεων που αφορά στις σπουδές στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ). Προέρχεται από τον επίσημο δικτυακό τόπο της ΣΣΑΣ: [quote font_size=”13″ bcolor=”#dd3333″ arrow=”yes”]Πώς μπορώ να εισαχθώ στη Σχολή; Η...

0

Πληροφορίες για σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ιδιαιτερότητες στην πρόσβασή τους

Πίνακας μορίων που προσδίδουν οι επιδόσεις στα αθλήματα για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑΑ, όρια αθλητικών δοκιμασιών υποψηφίων στις Στρατιωτικές σχολές και στις σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας, ειδικά μαθήματα Τμημάτων και συντελεστές. Παπαχαρίσης Σπύρος | ΚΕΣΥΠ...

0

Ενη?έρωση υποψηφίων (?αθητών και αποφοίτων) σχετικά ?ε τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδη?αϊκό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει: Σχετικά ?ε την λειτουργία Τ?η?άτων και Σχολών των ΑΣΕΙ ? ΑΣΣΥ για το ακαδη?αϊκό έτος 2015 – 2016 και την ενη?έρωση των ?αθητών της Γ΄ τάξης η?ερησίων ΓΕΛ και...