Κατηγορία: ΣΜΥΚ

Ίδρυση Σχολών Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών σε Χανιά και Ιωάννινα

Αριθμ. 67911/Θ2 – Τεύχος B’ 3608/20.06.2024 Ίδρυση Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Κρήτης (Σ.Μ.Υ.Κ. Κρήτης) Ιδρύεται Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών στα...

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Σκοπός - Ταυτότητα - Δίπλωμα μαθητείας - Επαγγελματικά δικαιώματα

Υ.Α. Αριθμ. 67170/Θ2 – Τεύχος B’ 3492/18.06.2024 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Άρθρο 1 Εισαγωγή Η δομή, οργάνωση, λειτουργία,...