Κατηγορία: Πανελλαδικές 2022

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων Σχολών Πυροσβεστικού Σώματος – πίνακες δεκτών μη δεκτών υποψηφίων

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με...

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού – υποβολή αιτήσεων από 19-04-2022

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Όλοι οι υποψήφιοι/-ες, από...

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η νομοθεσία (Ν. 4777/2021, Φ.Ε.Κ. 25Α’) που προέβλεψε Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής...

Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αριθμ. 2231.2-6/27352/2022 Τεύχος B’ 1922/18.04.2022 Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023....

Διορθώσεις στους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των υποψηφίων ΕΠΑΛ

Αρ. Φύλλου 1867/15 Απριλίου 2022 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (αφορά στους συντελεστές βαρύτητας των υποψηφίων ΕΠΑΛ για τα Τμήματα Ενστόλων (Σχολές Υπαξιωματικών...

Υπολογισμός μορίων πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ – ισοβαθμίες υποψηφίων – παραδείγματα

Φ.152/44281/A5/15-4-2022 – Εγκύκλιος σχετικά με την υπό στοιχεία Φ.153/ 43758/Α5/14-4-2022 (ΦΕΚ1851 Β’) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με...

Υπολογισμός μορίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ – ισοβαθμίες υποψηφίων – παραδείγματα

Φ.251/44248/A5/15-4-2022– Εγκύκλιος σχετικά με την υπό στοιχεία Φ.251/43712/Α5/14-4-2022 (Β΄1850) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την πρόσβαση των...

Τι προβλέπεται σε περίπτωση κατάγματος ή προσωρινής βλάβης άνω άκρων στην περίοδο των Πανελλαδικών εξετάσεων

Απόσπασμα της Εγκυκλίου: Φ.251/ 42697/Α5/13-4-2022 Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ Ή ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ Οι υποψήφιοι...

Πανελλαδικές 2022: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Εγκύκλιος: Φ.251/ 42697/Α5/13-4-2022 Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές...

Υποψήφιοι Πανελλαδικών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – τροποποίηση υπουργικής απόφασης – υποβολή αιτήσεων έως 5 Μαΐου 2022

Y.A. Φ.251/41927/Α5/ 12 – 4 – 2022 Τροποποίηση της Y.A. με θέμα: «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές...

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για...

Προκήρυξη εισαγωγής στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας – Ηλεκτρονικές αιτήσεις: 23/3 έως 9/4 – Υποβολή δικαιολογητικών: 23/3 έως 10/4

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα...

Μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών υποψηφίων παραγωγικών σχολών στρατού, σωμάτων ασφαλείας και ΑΕΝ για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές και υγειονομικές εξετάσεις

Ενημέρωση σχετικά με τη δικαιολόγηση απουσιών μαθητών/τριών Γ΄ Λυκείου Ενόψει της τροποποίησης της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές,...

Προσόντα κατάταξης στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας – ένταξη ειδικών κατηγοριών πολυτέκνων και τριτέκνων

ΠΔ 17/2022 (Τεύχος A’ 53/14.03.2022) – Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή...

Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – τροποποίηση παρ. 8 του άρθρου 34 ν. 2725/1999

Σύμφωνα με το Άρθρο 53, του νόμου 4908/2022 (Τεύχος A’ 52/11.03.2022): «Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου...

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Π.Κ.Ε.) Πρόγραμμα Π.Κ.Ε. Σχολών Λιμενικού Σώματος

Ανακοινώνεται ότι, εκδόθηκε ο Πίνακας Δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Π.Κ.Ε.) του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις...

Πίνακες δεκτών υποψηφίων για Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) Στρατιωτικών Σχολών – Προγράμματα διεξαγωγής και οδηγίες

Πίνακας δεκτών και απορριπτέων υποψηφίων για ΠΚΕ στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 – Πρόγραμμα διεξαγωγής ΠΚΕ και...

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων Σχολών Αστυνομίας

ΑΔΑ: ΨΡ3746ΜΤΛΒ-6Μ1 – «Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων διαγωνισμού 2022 για τις Αστυνομικές Σχολές με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών...