Κατηγορία: Πανελλαδικές

Το πλαίσιο οργάνωσης και διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΕΠΑΛ 2022

Το πλαίσιο οργάνωσης και διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΕΠΑΛ 2022 – Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής...

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 – Θα διεξαχθούν από την...

Νέα Τμήματα στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2023

Τροποποίηση κατάταξης ΣΧΟΛΩΝ των Τμημάτων και των εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται...

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις

Αρ. Πρωτ.: Φ.251/52789/A5/10-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΣ346ΜΤΛΗ-Ο22) Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος...

Το πλαίσιο οργάνωσης και διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2022

Οργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων 2022 – Η συνεπής και αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων διασφαλίζει την αντικειμενικότητα...

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων Σχολών Πυροσβεστικού Σώματος – πίνακες δεκτών μη δεκτών υποψηφίων

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με...

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού – υποβολή αιτήσεων από 19-04-2022

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Όλοι οι υποψήφιοι/-ες, από...

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η νομοθεσία (Ν. 4777/2021, Φ.Ε.Κ. 25Α’) που προέβλεψε Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής...

Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αριθμ. 2231.2-6/27352/2022 Τεύχος B’ 1922/18.04.2022 Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023....

Διορθώσεις στους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των υποψηφίων ΕΠΑΛ

Αρ. Φύλλου 1867/15 Απριλίου 2022 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (αφορά στους συντελεστές βαρύτητας των υποψηφίων ΕΠΑΛ για τα Τμήματα Ενστόλων (Σχολές Υπαξιωματικών...

Υπολογισμός μορίων πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ – ισοβαθμίες υποψηφίων – παραδείγματα

Φ.152/44281/A5/15-4-2022 – Εγκύκλιος σχετικά με την υπό στοιχεία Φ.153/ 43758/Α5/14-4-2022 (ΦΕΚ1851 Β’) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με...

Υπολογισμός μορίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ – ισοβαθμίες υποψηφίων – παραδείγματα

Φ.251/44248/A5/15-4-2022– Εγκύκλιος σχετικά με την υπό στοιχεία Φ.251/43712/Α5/14-4-2022 (Β΄1850) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την πρόσβαση των...

Τι προβλέπεται σε περίπτωση κατάγματος ή προσωρινής βλάβης άνω άκρων στην περίοδο των Πανελλαδικών εξετάσεων

Απόσπασμα της Εγκυκλίου: Φ.251/ 42697/Α5/13-4-2022 Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ Ή ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ Οι υποψήφιοι...

Πανελλαδικές 2022: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Εγκύκλιος: Φ.251/ 42697/Α5/13-4-2022 Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές...

Υποψήφιοι Πανελλαδικών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – τροποποίηση υπουργικής απόφασης – υποβολή αιτήσεων έως 5 Μαΐου 2022

Y.A. Φ.251/41927/Α5/ 12 – 4 – 2022 Τροποποίηση της Y.A. με θέμα: «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές...

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για...

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων ΕΝΕΕΓΥ-Λ σχολικού έτους 2022-2023

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023 Απόφαση Φ.153/31103/Α5/18-03-2022 (ΦΕΚ...

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2022-2023

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων ΕΠΑΛ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023 Απόφαση Φ.153/31088/Α5/18-03-2022 (ΦΕΚ 1419/Β/24-03-2022) του Υπουργείου...