Κατηγορία: Μαθητεία

0

Πώς θα γίνεται η πιστοποίηση των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ

Κοινή απόφαση 90050/Υ2/1-6-2018 (ΦΕΚ 2007/Β/4-6-2018) των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας και Οικονομικών Καθορίζουμε το Σύστημα πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ –...

0

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη διπλή φοίτηση μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ, τάξεις μαθητείας η άλλα σχολεία δ/θμιας εκπαίδευσης

Στο άρθρο 9 (Τρόπος και χρόνος εγγραφής) της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στην παράγραφο ΙΣΤ. Διπλή φοίτηση αναφέρονται τα ακόλουθα:...

0

Διευκρινίσεις – οδηγίες υλοποίησης Β’ Φάσης του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»

Στο πλαίσιο της ορθής υλοποίησης της Β’ Φάσης εφαρμογής του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με πέντε (5) συνοδευτικά αρχεία 1.Η Εγκύκλιος σε μορφή pdf 2....

0

Το νέο Π.Δ. για την αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και της Τάξης Μαθητείας

Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας». Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 76/2018(30-4-18) το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 40/18 που αφορά  την αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»....

0

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ.

Με βάση το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και της Μαθητείας, το οποίο εγκρίθηκε το 2016, την τελευταία διετία υλοποιούνται μία σειρά από δράσεις ώστε η ΕΕΚ...

0

Έκθεση αποτίμησης του ΙΕΠ για την Α’ φάση του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας

Έκθεση αποτίμησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για την Α’ φάση του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας: εμπειρική διερεύνηση σε μαθητευόμενους/ες, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές φορέων απασχόλησης. Η Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΙΕΠ με...

0

Ένταξη νέων ειδικοτήτων στα Τμήματα Μαθητείας από το σχολικό έτος 2018-19

Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δ. Μπαξεβανάκη πρόκειται να ενταχθούν από την επόμενη σχολική χρονιά στα τμήματα του «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» και οι παρακάτω ειδικότητες των ΕΠΑΛ: (1) Συντήρησης...

0

Ενημέρωση για την αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑΛ και της Τάξης Μαθητείας

Ενημέρωση σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) και των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας (Εγκύκλιος Φ4/9685/Δ4/19-1-2018 του Υπουργείου Παιδείας) Σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 35/06-09-2017,...

0

Παράταση προθεσμίας των αιτήσεων αποφοίτων ΕΠΑΛ για την Τάξη Μαθητείας έως τις 13/10

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας για τις αιτήσεις των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε τμήματα του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας έως τις 13 Οκτωβρίου. Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο σε μορφή pdf πηγή:...

0

Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ για την περίοδο 2017-18

Στάλθηκε σήμερα από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,εγκύκλιος υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας για την περίοδο 2017-2018. Στην εγκύκλιο αυτή γίνεται αναφορά  και στην ολοκλήρωση της α΄ φάσης μαθητείας...

0

Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ – γνωστοποίηση υπουργικών αποφάσεων

Γνωστοποίηση δημοσίευσης σε ΦΕΚ για το Μεταλυκειακό έτος ? Τάξη Μαθητείας Από το Υπουργείο Παιδείας γίνεται ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ακόλουθων Αποφάσεων, που αφορούν στο Μεταλυκειακό έτος –...

0

Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους ? Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας

Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους ? Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας Νέα ΚΥΑ με την οποία επέρχονται βελτιώσεις στην μέχρι τώρα ισχύουσα Κοινή απόφαση Φ7/136312/Δ4/11-8-2017 (ΦΕΚ 2859/Β/21-8-2017) των υπουργών Παιδείας, Εργασίας, Υγείας και Οικονομίας Δημοσιεύτηκε η...

0

Επιστολή του Υφυπουργού Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη προς τα επιμελητήρια για τη στήριξη του προγράμματος Μαθητείας

Ο Υφυπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης απέστειλε επιστολή προς τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της χώρας. Στην επιστολή του ο Υφυπουργός κάλεσε τα Επιμελητήρια να ενημερώσουν τις επιχειρήσεις μέλη τους και να διοργανώσουν...

0

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.Δ

Κατά το σχολικό έτος 2017-18, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θα εφαρμόσουν Προγράμματα Μαθητείας συνολικά για τους μαθητευόμενους...

0

Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ?, για το Σχολικό Έτος 2017-2018

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται, ότι οι εγγραφές των υποψηφίων μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού για το σχολικό έτος 2017-2018 αρχίζουν τη Δευτέρα 12/06/2016. Οι υποψήφιοι ? ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ...

0

Γνωστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας

Προγράμματα Σπουδών ειδικοτήτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, όπως έχουν προωθηθεί προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο: 1. Π.Σ. για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» 2....

0

Το Θεσμικό Πλαίσιο του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας

Τεύχος Α 1) αρ. φύλλου 83 και ημερομηνία δημοσίευσης 11-05-2016, του Νόμου 4386/9-05-2016 με θέμα: «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο 66 «Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»,...

0

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ για τις θέσεις μαθητείας στο δημόσιο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 661/2-3-17, η κοινή απόφαση της  Αναπληρώτριας Υπουργού  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανίας Αντωνοπούλου και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημητρίου Μπαξεβανάκη  με θέμα τον καθορισμό του αριθμού μαθητών/-τριών...