Αντιστοιχίες Τμημάτων ΑΕΙ για τις μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Αριθμ. 72880/Ζ1 – Τεύχος B’ 3836/03.07.2024

Αριθμ. 72880/Ζ1/1-7-2024 – ΑΔΑ: ΨΖ3Τ46ΝΚΠΔ-ΚΧΠ

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης,

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82-Μηχανολόγων - Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων - (Με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό) Υπεύθυνος ΣΕΠ στη ΔΔΕ Φλώρινας

Ίσως σας ενδιαφέρουν…