Ετικέτα: φοιτητικό στεγαστκό επίδομα

0

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: 4 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2019 η υποβολή των αιτήσεων

Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 140832/Ζ1/25-8-17(Β΄2993) Κ.Υ.Α.«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων...

  • 3
    Shares