Υλικό για εκπαιδευτικούς ΣΕΠ

Υποστηρικτικό υλικό για τους Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:.

Για τα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας :

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Διδακτικό Υλικό:

Σύνδεσμοι όπου μπορείτε να  αναζητήσετε  χρήσιμο – αξιόλογο  εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα του Σ.Ε.Π., καθώς και Βιβλία Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

καθώς και από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής της Κύπρου

επίσης:

Καλές πρακτικές – Υλοποίηση προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας

Βιβλία ΣΕΠ:

Βιβλία Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

πηγή: www.mysep.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •