Κατηγορία: Επαγγελματικό Λύκειο

0

Ο αριθμός εισακτέων στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020. Σε 78.335 ανέρχεται ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στις Σχολές, τα Τμήματα...

 • 3
  Shares
0

Από 22 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2019 οι ηλεκτρονικές εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2019-2020

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Γενικά Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε...

 • 3
  Shares
0

Πώς θα διεξαχθούν οι πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών/τριών των πρώην ΤΕΕ;

Ύστερα από ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής πτυχιακών εξετάσεων για τους μαθητές/τριες των πρώην ΤΕΕ του ν. 2640/1998, σας διευκρινίζουμε ότι ο τρόπος και η διεξαγωγή των...

 • 3
  Shares
0

Γραπτώς εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑ.Λ. – αξιολόγηση των μαθημάτων

Υ.Α. Φ4/72379/Δ4 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1675/14.05.2019) Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη  εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και...

 • 3
  Shares
0

Διευκρινίσεις σχετικά με τις απολυτήριες – πτυχιακές εξετάσεις στα ΕΠΑ.Λ.

Σε συνέχεια της έκδοσης του ν. 4610/07.05.2019 (ΦΕΚ 70Α΄) με θέμα «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» και σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν...

 • 3
  Shares
0

Διαδικασία τροποποίησης Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των Εσπερινών ΕΠΑΛ σχολ. έτους 2018-2019

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 241 του Ν.4610 /2019 ( 70 Α’), οι υποψήφιοι μαθητές και απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου 2019, δύνανται...

 • 3
  Shares
0

Το πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2019

Εγκύκλιος Φ.152/ 72370/Α5/09-05-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΡΑ4653ΠΣ-ΟΦΤ) Οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από 06.06.2019 μέχρι και 20.6.2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί (Αρ.Πρωτ. ΥΠΠΕΘ Φ.153 / 47682/Α5/28-03-2019...

 • 3
  Shares
0

Η διοργάνωση σχολικών εκδρομών πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από αδειοδοτημένα και νομίμως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία και από κανένα άλλο είδος επιχείρησης

Η διοργάνωση σχολικών εκδρομών πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από αδειοδοτημένα και νομίμως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία και από κανένα άλλο είδος επιχείρησης. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των τουριστικών γραφείων περιλαμβάνεται στις διατάξεις...

 • 3
  Shares
0

Τομείς και Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑΛ του Νομού Φλώρινας το σχολικό έτος 2019-2020

Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. Φ20/63868/Δ4 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1515/07.05.2019) με θέμα: Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020, στις Σχολικές Μονάδες των ΕΠΑΛ...

 • 3
  Shares
0

Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑΛ της χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020

Υ.Α. Αριθμ. Φ20/63868/Δ4 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1515/07.05.2019) Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020. 3Shares

 • 3
  Shares
0

Τα εξεταζόμενα μαθήματα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Με Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα αξιολόγησης Λυκείου  Από το ΥΠΠΕΘ διευκρινίζεται ότι, για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών, θέματα αξιολόγησης Λυκείου ρυθμίζονται πλέον με Υπουργική Απόφαση, βάσει του υπό έκδοση νόμου που ψηφίστηκε από...

 • 3
  Shares
0

Τα ποσοστά εισακτέων υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ σε Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ

Στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», κατατέθηκε τροπολογία η οποία ρυθμίζει το ποσοστό εισακτέων υποψηφίων μέσω των Πανελλαδικών...

 • 3
  Shares
0

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για τις εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2019-20

Σε συνέχεια του με αρ. 57624/ΓΔ4/11-4-2019 εγγράφου μας και ενόψει της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής-Δήλωσης Προτίμησης μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2019-20, παρακαλούμε να διανεμηθεί στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες είναι ανήλικοι/ες ή στους...

 • 3
  Shares
0

Επαγγελματικά δικαιώματα τίτλων ειδικοτήτων «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας»

Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» με τα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5. ΥΑ  Φ12/57421/Δ4/11-4-2019...

 • 3
  Shares