Κατηγορία: Αντιστοιχίες τμημάτων

0

Αντιστοιχίες Τμημάτων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΕΑ για τις μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1915/01.06.2017

0

Τροποποίηση της ΥΑ για τις αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων | Αφορά στις μετεγγραφές φοιτητών

Απόφαση 167348/Ζ1/21-10-2015 (ΦΕΚ 2361/Β/4-11-2015) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπ? αριθμ. 139804/Β1/4-9-2014«Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β΄ 2492), απόφαση, ως ακολούθως: α. Η παρ. 35 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «35. Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου [Αναλυτικά]

0

Μη αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα, ως προς τις μετεγγραφές

Σύμφωνα με την Αριθμ. 139804/B1/4-9-2014 (ΦΕΚ 2492/Β/18-9-2014) Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τις Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων και το άρθρο 2 αυτής, μη αντίστοιχα τμήματα ως προς τις μετεγγραφές θεωρούνται τα παρακάτω λειτουργούντα πανεπιστημιακά τμήματα: 1. [Αναλυτικά]

0

Τροποποίηση της Υ.Α. για τις αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.

Απόφαση 58617/Ζ1/9-4-2015 (ΦΕΚ 639/Β/21-4-2015) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την αριθμ. 140277/Ε5/5?9?2014 (Β΄2435) «Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ που αφορούν στη μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε ΑΕΙ» ως ακολούθως: Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής [Αναλυτικά]

0

Αντιστοιχίες τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για τις μετεγγραφές – νέα υπουργική απόφαση

Η νέα υπουργική απόφαση «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής. Δείτε το σχετικό το ΦΕΚ. Η νέα υπουργική απόφαση «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στα [Αναλυτικά]