Κατηγορία: Πανελλαδικές

0

Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2015

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας δίνονται οδηγίες για την διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2015. Ως Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) ορίζονται στην Αττική το 3ο ΓΕΛ Πειραιά (Κ. Μαυρομιχάλη 14, Πειραιάς, τκ.18545, τηλ.2104122916 & 2104132494) και...

 • 3
  Shares
0

Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ έτους 2015

Ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας. Διευκρινίζεται...

 • 3
  Shares
0

Οδηγίες για την εξέταση των μαθημάτων: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές υποψηφίων των ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος οδηγία για την εξέταση των μαθημάτων ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές των υποψηφίων των ΕΠΑΛ. Δείτε την σχετική εγκύκλιο Σπύρος Παπαχαρίσης, Υπεύθυνος ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ Φλώρινας 3Shares

 • 3
  Shares
0

Τα μηχανογραφικά δελτία των Πανελλαδικών 2015 για υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι το μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2015 αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΟΠΑΙΘ www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό...

 • 3
  Shares
0

Οδηγίες προς γονείς και υποψήφιους με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες

Οδηγίες για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις προς γονείς και υποψήφιους/ιες από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ζητείστε την εγκύκλιο των προφορικών πανελληνίων εξετάσεων από το σχολείο σας, ή...

 • 3
  Shares
0

Πιστοποίηση μαθητών στην πληροφορική (ΤΠΕ) από το Υπουργείο Παιδείας

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας «Η διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης στις ΤΠΕ για μαθητές της Γ? Γυμνασίου, του σχολικού έτους 2014-2015», στο πλαίσιο της Πράξης «Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ». Οι πρώτες...

 • 3
  Shares
0

Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας με αποδέκτες τους εμπλεκόμενους φορείς εξέτασης των μαθητών – αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία περιγράφει με σύντομο τρόπο τις βασικές πτυχές της διαδικασίας της προφορικής εξέτασης των...

 • 3
  Shares
0

Τροποποίηση της ΥΑ πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ειδικών κατηγοριών (Ελλήνων του εξωτερικού)

Απόφαση Φ.151/61567/A5/20-4-2015 (ΦΕΚ 814/Β/7-5-2015, ΑΔΑ:7ΧΑ5465ΦΘ3-Ο0Π) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/Β/1-3-2007) Υπουργική Απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της...

 • 3
  Shares
0

Πώς υπολογίζονται τα μόρια από τις επιδόσεις στα αγωνίσματα των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ

Οι υποψήφιοι/ες επιλέγουν 3 από τα 4 αγωνίσματα όπως αυτά φαίνονται στον συνημμένο πίνακα. Τα αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3)...

 • 3
  Shares
0

Υποψήφιοι για ΤΕΦΑΑ – χρόνος διεξαγωγής αγωνισμάτων – δικαιολογητικά προς επιτροπές

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 μέχρι και την Παρασκευή 26...

 • 3
  Shares
0

Το νομικό πλαίσιο και αναλυτικές οδηγίες διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ ομάδας Α΄ και μαθημάτων ειδικότητας ομάδας Β΄

Oι πανελλαδικές εξετάσεις αποφοίτων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) και μαθημάτων ειδικότητας (Ομάδα Β΄) θα διεξαχθούν από 19.5.2015 μέχρι και 09.6.2015, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί (Φ.253.2/44764/Α5/17-3-2015 Υ.Α.- ΑΔΑ: ΩΠΛΛ465ΦΘ3-ΑΙΚ). Στις πανελλαδικές...

 • 3
  Shares
0

Αναλυτικοί πίνακες αριθμού εισακτέων 2015/16 κατά τμήμα και κατηγορία υποψηφίων (ΦΕΚ)

Δείτε στο ΦΕΚ 618/τ.Β/15-4-2015 “Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2015?2016)” τον αριθμό εισακτέων κατά τμήμα και κατηγορία υποψηφίων αναλυτικά. Πηγή: Εθνικό Τυπογραφείο Σπύρος...

 • 3
  Shares
0

Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016

Το ΥΠΟΠΑΙΘ θα προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το σχ. έτος 2015-16 για τους παρακάτω λόγους: 1) Με το σύστημα του Νέου Λυκείου, οι...

 • 3
  Shares
0

Αριθμός υποψηφίων μαθητών των Γενικών Λυκείων νομού Φλώρινας για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2015

Με βάση τις αιτήσεις ? δηλώσεις των μαθητών και μαθητριών και αποφοίτων όλων των Γενικών Λυκείων του Νομού Φλώρινας οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου έτους 2015 θα είναι συνολικά 404*. Εξ αυτών 57...

 • 3
  Shares