Κατηγορία: ΕΣΔΔΑ

0

Καθορισμός εισακτέων για τον 27ο διαγωνισμό στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Με την ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/37/οικ.15735  (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1364/19.04.2019) καθορίζεται ο συνολικός αριθμό των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) για τον 27ο εισαγωγικό διαγωνισμό του έτους 2019, σε ενενήντα (90)...

  • 3
    Shares